Tot vroom aandenken van
GERARDUS de WOLF
4 augustus 1892 - 27 september 1984
en
AGATHA CHRISTINA ANTHONIA MIRCK
8 maart 1897 - 6 september 1967

     
     
Zij waren bemind bij God en bij de mensen en hun nagedachtenis is een zegening. Na een slopende ziekte heeft de Heer haar eindelijk verlost uit haar lijden. Omdat zij een godsdienstige vrouw was, die zich bovendien op sociaal gebied verdienstelijk maakte, behoefde zij de dood niet te vrezen. Haar leven was een voortdurende voorbereiding op een zalige dood.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gedenk ons in uw gebeden en vooral in het Offer van de H. Mis.

Gebed

God, Gij hebt ons het gebod gegeven onze ouders te eren; ontferm U genadig over Uw dienares Agatha, onze moeder en Gerardus, onze vader.
Wij bidden U: moge zij U nu ook van aanschijn tot aanschijn aanschouwen In uw oneindige heerlijkheid.
Onze vader
Wees gegroet
Dat zij ruste in vrede.