Ter nagedachtenis aan
JOANNES DEKKER
19 oktober 1889 - 8 februari 1962
en
THEODORA JOANNA NOOIJ
3 november 1897 - 18 augustus 1957

     
     
Moeder:
Bij ieder was zij bekend als een moeder die de woorden "Blijheid en Liefde" in haar hart gegrift droeg. Haar moeilijkheden opzij zettend, heeft zij overal waar zij kon hulp en blijdschap gebracht.
Zoals zij altijd voor ons klaar stond, zullen wij haar niet vergeten in onze gebeden. Wij allen hopen haar weer te zien in Gods eeuwige zaligheid.
Dit is het beeld dat wij van haar in ons hart meedragen, ons tot een troost en tegelijk tot een lichtend voorbeeld voor ons verder leven.
Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, beveel ons door uw gebeden aan in Gods barmhartigheid.
Theodora, moogt gij leven in God, in de vrede van Christus en de vreugde van Zijn engelen en heiligen!

Vader:
In vrede heeft hij geleefd, vredig is hij van ons weggegaan.
Zijn goed, maar vooral voorbeeldig en rustig leven, zal voor ons allen een voorbeeld zijn en diepe indruk achterlaten.
Wij zullen hem niet in onze gebeden vergeten, zoals hij ons nooit vergeten zal en hopen hem allen weer te zien in Gods eeuwige Hemeltuin.
Joannes, moogt gij leven in God, in de vrede van Christus en de vreugde van Zijn engelen en heiligen.

Jullie kinderen